Logowanie E-mail Hasło Zapamiętaj mnie Chcę się zarejestrować [ Przypomnij Hasło ]
logo

Artykuły >> Artykuły

VIII Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej

W ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2017 Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zaprasza na VIII edycję Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej, która odbędzie się w dniach 8 - 9 lutego br. w pawilonie 15, w sali 1ABC.

Opr. (pk)

O Forum
Forum budownictwa pasywnego to największa konferencja w Europie Środkowej, skupiająca w jednym miejscu ekspertów z Polski i innych części świata. W najbliższej edycji planowanie jest przyjęcie do 1000 uczestników. Pomóc w tym mają m.in. wybitni eksperci z Niemiec, Austrii oraz Polski, którzy opowiedzą o swoich najnowszych doświadczeniach. Konferencji będzie towarzyszyło profesjonalne tłumaczenie symultaniczne, zatem wszystkie wykłady będzie można wysłuchać w języku polskim na żywo.
Celem Forum jest upowszechnianie wiedzy na temat energooszczędnych technologii w budownictwie, a przede wszystkim zasad projektowania i realizacji budynków w standardzie budownictwa pasywnego.
W standardzie budynku pasywnego można wybudować zarówno domy jedno- i wielorodzinne, a także hotele, budynki komunalne, biurowce, szkoły, hale sportowe i pływalnie praktycznie o dowolnej architekturze.
O najnowszych realizacjach organizatorzy chcą opowiedzieć podczas VIII Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej organizowanego podczas targów BUDMA 2017 w Poznaniu.
W znacznej części drugi dzień wydarzenia będzie poświęcony termomodernizacji, a więc problemom, z którymi cała Europa, a w szczególności Polska, musi się zmierzyć.
Każdy dzień prezentacji dla architekta i projektanta, urbanisty czy nawet studenta to nowa wiedza, doświadczenie i kompetencje do wykorzystania w swojej działalności, dlatego serdecznie wszystkich zapraszamy.

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO) jest niezależną instytucją działającą na zasadach non-profit, która w Polsce od 2004 roku zajmuje się upowszechnianiem i transferem wiedzy o technologii  pasywnej, termomodernizacji z wykorzystaniem technologii i komponentów pasywnych i certyfikacją takich budynków oraz zastosowania energii odnawialnej, która w sposób bardzo ekonomiczny jest wykorzystywana właśnie w budynkach pasywnych. PIBPiEO jest partnerem Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) i jako jedyny w Polsce podsiada akredytację PHI do przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych w kraju.
Celem PIBPiEO jest możliwie szeroka popularyzacja wiedzy dotyczącej budownictwa pasywnego. Instytut pragnie poszerzać krąg sympatyków idei budownictwa pasywnego, ponieważ, jego zdaniem, jest to najszybsza droga do podniesienia jakości życia oraz ochrony środowiska naturalnego, a także zapewnienia niezależności energetycznej naszego kraju. PIBPiEO chce współpracować ze wszystkimi, którzy pragną ograniczenia bezsensownej konsumpcji energetycznej oraz którym na sercu leży postęp z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Działalność PIBPiEO
Główne cele Instytutu to popularyzacja i transfer wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów budownictwa pasywnego oraz szerokie promowanie tego doskonałego standardu już dzisiaj. PIBPiEO organizuje konferencje, fora i spotkania dające możliwość wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz nawiązania nowych kontaktów. Ponadto przygotowuje i opracowuje materiały szkoleniowe - dydaktyczne (dla doskonalenia zawodowego) i informacyjne dla inwestorów, użytkowników i samorządów.
W celu rozpowszechniania wiedzy o budownictwie pasywnym Akademia Budownictwa Pasywnego przy PIBPiEO w 2012 roku rozpoczęła cykl 81 godzin szkoleń pt. „Certyfikowany Europejski Projektant Doradca Budownictwa Pasywnego” oraz 40 godzin szkoleń pt. „Certyfikowany Europejski Mistrz/Wykonawca Budownictwa Pasywnego”.
Instytut stawia na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą jak najszybciej osiągnąć redukcję energii pierwotnej o przeszło 30 proc. w budownictwie nowym i termomodernizacji, z czym wiąże się silnie bezpieczeństwo energetyczne dla ogrzewania i klimatyzacji oraz CWU.
PIBPiEO zajmuje się głównie transferem i upowszechnianiem  interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budownictwa pasywnego.
Jego usługi obejmują:
- certyfikację budynków pasywnych na zasadach Passivhaus Institut Darmstadt -  nowych w całej Europie,
- certyfikację budynków poddawanych termomodernizacji - EnerPHit - w technologii pasywnej i z komponentami budownictwa pasywnego,
- doradztwo związane ze wszelkimi typami budynków pasywnych oraz termomodernizacją starych obiektów,
- pomiary szczelności powietrznej przegród zewnętrznych budynków metodą Blower Door,
- opiniowanie projektów w zakresie efektywności rozwiązań energetycznych w budownictwie,
- współpracę naukowo-techniczną z uczelniami wyższymi oraz producentami innowacyjnych materiałów i produktów - komponentów dla budownictwa pasywnego,
- opracowanie publikacji naukowych oraz edukacyjnych,
- sprzedaż profesjonalnego narzędzia projektowego PHPP: Pakiet do Projektowania Budynków Pasywnych (pakiet interdyscyplinarny do projektowania, optymalizacji, weryfikacji i przygotowania do certyfikacji budynków pasywnych),
- współpracę ze wszystkimi, którzy poprzez budownictwo pasywne chcą rozwiązać problemy energetyczne i tą pozostałą resztę potrzeb energetycznych pokryć do 100 proc. z energią odnawialną.

Działalność Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego (PHI Darmstadt)
Passivhaus Institut (Instytut Budownictwa Pasywnego) założony został w 1996 roku przez dra Wolfganga Feista jako niezależny instytut badawczo-rozwojowy. Instytut ten zatrudnia fizyków, matematyków oraz inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska, jak również inżynierów mechaników prowadzących prace badawczo-rozwojowe nad najwyższym efektywnym wykorzystaniem energii w budownictwie o niemal zerowym zapotrzebowaniu energetycznym.
Usługi Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego obejmują:
- konsultowanie prac projektowych architektów i inżynierów w zakresie budownictwa pasywnego (okna, instalacje wentylacyjne i pozostałe, ustroje i elementy budowlane itp.),
- wspieranie producentów w działaniach związanych z opracowywaniem i optymalizacją elementów nadających się do stosowania w budownictwie pasywnym,
- wykonywanie w budynkach pomiarów zużycia energii oraz parametrów związanych z komfortem, jak również naukowa ocena wyników tych pomiarów,
- organizowanie prezentacji seminariów i sympozjów związanych z tematyką budownictwa pasywnego,
- prowadzenie procedur certyfikacyjnych opartych na naukowych podstawach,
- opracowywanie koncepcji i rozwijanie symulacji wykorzystywania pasywnej energii słonecznej,
- certyfikację produktów i komponentów dla budownictwa pasywnego,
- obliczanie przepływu powietrza w pomieszczeniach przy wykorzystaniu wspomaganej komputerowo dynamiki płynów, jak również modeli wielostrefowego przepływu powietrza,
- dokonywanie pomiarów gazu wskaźnikowego w celu określenia ilościowego przepływu powietrza i zanieczyszczeń, także w budynkach zasiedlonych (np. w celu poświadczenia prawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacyjnych),
- symulowanie zachodzących w budynkach procesów termicznych za pomocą programu DYNBIL (programu do modelowania termicznego),
- opracowanie i dalsze rozwijanie pakietu „Passivhaus Projektierungs Paket” PHPP - Pakietu do Projektowania Budynków Pasywnych, arkusza kalkulacyjnego do bilansowania zapotrzebowania na energię w budynkach pasywnych.

PROGRAM WYSTĄPIEŃ - DZIEŃ PIERWSZY - 8 LUTEGO 2017 R
Godzina    Temat    Prelegent
10:00 - 10:10    Przywitanie gości   
10:10 - 10:15    Przedstawienie PIBPiEO jako NON-Profit Instytut
- rozwój i zespół oraz przyszłościowe działanie    dipl. ing. Günter Schlagowski
10:15 - 10:35    Małopolska liderem budownictwa pasywnego
- 10 lat doświadczeń - najlepsze przykłady realizacyjne    arch. mgr inż.
Marcin Stelmach
10:35 - 10:55    Ośrodek zdrowia w Słomnikach
- przykład budynku pasywnego dla służby zdrowia    arch. mgr inż.
Marcin Stelmach
10:55 - 11:15    Budynki pasywne w technologii naturalnej
- Ekozofia Niepełnosprawnych w Cieszynie,
Siedziba Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie, Przedszkole w Słomnikach    arch. mgr inż.
Tomasz Pyszczek
11:15 - 11:30    Pasywna hala sportowa w Brwinowie - doświadczenia z realizacji    arch. mgr inż.
Tomasz Pyszczek
11:30 - 11:50    Naturalny dom pasywny
- dostępne, finansowe, zdrowe i komfortowe budynki jednorodzinne    arch. mgr inż.
Marcin Stelmach
11:50 - 12:05    Miasto Słomniki jako przykład do naśladowania - dlaczego to miasto buduje od roku 2010 wyłącznie społeczne budynki pasywne?    wiceburmistrz
Michał Chwastek
12:05 - 12:30    „Dom z ogrodem zimowym - prezentacja i analiza ekonomiczna budynku dodatnio-energetycznego w standardzie Passive House Plus”    arch. mgr inż. Agnieszka Figielek
12:30 - 12:55    Standard pasywny
- korzyści dla budynków komercyjnych i samorządowych    mgr Bartosz Królczyk
12:55 - 13:15    Wielogeneracyjne osiedle socjalne w standardzie pasywnym    mgr inż.
Dorota Zawada
13:15 - 14:15    PRZERWA i zwiedzanie targów BUDMA/ekspozycji budownictwa energooszczędnego i pasywnego w paw. 8                  -
14:15 - 14:45    Rozwój budownictwa pasywnego po konferencji światowej ochrony środowiska Maroko    prof. dr fizyk
Wolfgang Feist
14:45 - 15:05    Doskonalenie zawodowe CEPHD dla Certyfikowanych Europejskich Passivhouse Designer lub Passivhouse Consulter    dr inż.
Andrzej Górka/
arch. mgr inż.
Kamil Wiśniewski
15:05 - 15:25    Prezentacja pasywnych budynków w Latchorzewie i Kiełpinie posiadających certyfikat PHI (dom pasywny) i NF 15. Porównanie metodologii obliczeniowych i certyfikacji    mgr inż. arch.
Piotr Jurkiewicz/
mgr inż.
Tadeusz Pawlaczyk
15:25 - 16:00    Rozwój budownictwa pasywnego w Saksonii - Hanower,
prezentacja domów mieszkalnych i niemieszkalnych    dipl. ing.
Anke Unverzagt
- ProKlima, Hannover
16:00    Dyskusja/zwiedzanie wystawy                     -
Tabela 1. Program wystąpień - dzień pierwszy - 8 lutego 2017 r.PROGRAM WYSTĄPIEŃ - DZIEŃ DRUGI - 9 LUTEGO 2017 R
Godzina    Temat    Prelegent
09:30 - 09:35    Przywitanie gości   
09:35 - 10:20    Rozwój budownictwa pasywnego w Europie i na świecie
z termomodernizacją     prof. arch. dipl. ing.
Ludwig Rongen
10:20 - 10:45    Zdrowe budynki dla wszystkich. Mieszkaj, pracuj i inwestuj w budynki w standardzie pasywnym - stare, poddane termomodernizacji lub nowe     arch. mgr inż.
Kamil Wiśniewski
10:45 - 11:30    Rozwój budownictwa pasywnego i lepszego z wizją     prof. arch. dipl. ing.
Ludwig Rongen
11:30 - 11:55    Dom od (nowa) - przykład głębokiej termomodernizacji dwóch budynków do standardu pasywnego     arch. mgr inż.
Agnieszka Figielek
11:55 - 12:20    Interdyscyplinarne szkolenie z Europejskim Certyfikatem i wpisem na Europejską Listę Specjalistów Instytutu Budownictwa Pasywnego - zostań liderem i oprzyj swój biznes na budownictwie pasywnym     arch. mgr inż.
Kamil Wiśniewski
12:20 - 13:00    PRZERWA i zwiedzanie targów BUDMA/ekspozycji budownictwa energooszczędnego i pasywnego w paw. 8                    -
13:00 - 13:40    Termomodernizacja - droga do budynku pasywnego krok po kroku. Kiedy montować okna pasywne?     dr fizyk
Benjamin Krick
PHI Darmstadt
13:40 - 14:20    Nie ma innej możliwej drogi niż budownictwo pasywne
- w obiektach nowych czy termomodernizowanych
(ekonomiczne zasady i doświadczenie)     prezes Frank Junker ABG Holding,
Frankfurt/M
14:20 - 14:40    Design - PH nowe narzędzia do ułatwienia opracowań koncepcji budynków pasywnych i te narzędzia z PHPP jako kompleksowe narzędzia używać do termomodernizacji i nowych budynków     arch. mgr inż.
Piotr Jurkiewicz
14:40 - 15:20    „ProKlima - enercity” jako przykład rozwoju regionalnego dla popierania budownictwa pasywnego i energii odnawialnej poprzez regionalną działalność i organizację w termomodernizacji - przykłady     dipl. ing. arch.
Mathias Wohlfahrt
- ProKlima, Hannover
15:20 - 15:40    Okna pasywne dla wszelkich budynków jako standard. Pomoc dla każdego producenta takich okien - przede wszystkim dla termomodernizacji     mgr inż.
Sławomir Tomasz Kwiatkowski
- członek zespołu PIBPiEO
15:40 - 16:00    Długotrwała ochrona klimatu nie jest możliwa bez wykorzystania efektywności budownictwa pasywnego przy termomodernizacji starego budownictwa - przykłady     dipl. ing.
Günter Schlagowski
16:00    Dyskusja/podsumowanie konferencji                  -

Tabela 2. Program wystąpień - dzień drugi - 9 lutego 2017 r.

Fot.1. O najnowszych realizacjach organizatorzy chcą opowiedzieć podczas VIII Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej organizowanego podczas targów BUDMA 2017 w Poznaniu.
Fot. Piotr Kmiecik

Fot.2. Forum budownictwa pasywnego to największa konferencja w Europie Środkowej skupiająca w jednym miejscu ekspertów z Polski i innych części świata. Forum jest wydarzeniem bezpłatnym, a zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe przez stronę: www.forumbudownictwapasywnego.pl
Fot. PIBPiEO
 

Copyright © Kurier Drzewny