Logowanie E-mail Hasło Zapamiętaj mnie Chcę się zarejestrować [ Przypomnij Hasło ]
logo

Artykuły >> Artykuły

Stowarzyszenie DROMA - Jubileusz 25-lecia istnienia.

W tym roku mija 25 lat od powstania Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA. W czasie nadchodzących targów DREMA przewidziano uroczyste obchody jubileuszu, które w założeniach pozwolą podsumować dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz określić nowe kierunki rozwoju.

Opr. (pk)

Trochę historii
Koncepcja powołania Stowarzyszenia DROMA zrodziła się w 1991 roku z inicjatywy Andrzeja Półrolniczaka - ówczesnego dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego JAROMA w Jarocinie i była skierowana do wszystkich polskich producentów maszyn oraz narzędzi do obróbki drewna. W większości były to przedsiębiorstwa państwowe wymagające przeprowadzenia kompleksowych programów restrukturyzacyjnych. W końcu 1990 roku nastąpiło całkowite wstrzymanie kontaktów handlowych na rynkach wschodnich, na których polscy producenci lokowali do 40 proc. swojej produkcji. Utrata tradycyjnych rynków zbytu, kryzys na rynku oraz rosnący import używanych maszyn z krajów Europy Zachodniej spowodowały, że w 1991 roku kondycja ekonomiczna polskich producentów obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna była bardzo złożona. Sytuacja rynkowa wymagała głębokich i kompleksowych zmian, w tym przede wszystkim przeorientowania strategii marketingowej, by polscy produ­cenci mogli z powodzeniem konkurować na rynkach zachodnich. Aby przetr­wać ten trudny okres, konieczne było więc podjęcie wspólnych działań marketingowych i promocyjnych. 2 stycznia 1992 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia DROMA, grupującego polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Jednym z głównych celów było podjęcie wspólnych działań na rzecz do­stosowania polskich obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna do wymagań rynku europejskiego. Cel ten realizowano poprzez wspólną promocję, szkolenia i wspomaganie firm w realizacji programów restrukturyzacyjnych. Pierwsza wspólna kompleksowa prezentacja oferty członków Stowarzyszenia DROMA miała miejsce podczas targów DREMA w 1992 roku. Jednym z ważnych działań w tym okresie była pomoc polskim producentom w uzyskaniu znaków bezpieczeństwa - początkowo GS, a następnie CE, które umożliwiły im wejście na rynki Europy Zachodniej.

DROMA obecnie
Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA grupuje osoby fizyczne związane z branżą obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna oraz większość polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Aktualnie członkami wspierającymi Stowarzyszenie DROMA jest 19 firm i instytucji związanych z przemysłem obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna. Wśród członków wspierających są firmy z wieloletnią tradycją produkcji maszyn do obróbki drewna, które działalność zaczynały w drugiej połowie XIX wieku, jak choćby bydgoski FOD oraz przedsiębiorstwa, które swoją działalność rozpoczynały w okresie rozwoju stowarzyszenia, jak OSKA czy PROCHERA. DROMA jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS grupującej 14 europejskich stowarzyszeń narodowych.
Polski przemysł obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna dysponuje pełną i kompleksową ofertą dla przedsiębiorstw sektora drzewnego. Produkowany w naszym kraju asortyment maszyn czy urządzeń obejmuje wyroby dla: leśnictwa, przemysłów tartacznego i meblarskiego, zakładów stolarki budowlanej i rzemieślniczych, stolarni oraz zagospodarowania odpadów drzewnych. Oferta polskich producentów obejmuje także projektowanie i dostawy kompletnych zakładów zarówno przemysłu drzewnego, jak i meblarskiego.

Jubileusz 25-lecia
W czasie nadchodzących targów DREMA przewidziano uroczyste obchody 25.  rocznicy powstania Stowarzyszenia DROMA, które w założeniach pozwolą podsumować dotychczasową jego działalność oraz określić nowe kierunki rozwoju. Jednym z elementów nowej strategii jest otwarcie się na współpracę z innymi firmami działającymi na polskim rynku obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna m.in. w celu wspólnej promocji całej branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna w Polsce.

 

Copyright © Kurier Drzewny