Logowanie E-mail Hasło Zapamiętaj mnie Chcę się zarejestrować [ Przypomnij Hasło ]
logo

Artykuły >> Artykuły

Przed nami IX Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej

Budownictwo pasywne

W ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zaprasza na IX edycję Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej, która odbędzie się 1 lutego 2018 roku w pawilonie 15, w sali 1 AB. Jest to ostatni rok, w którym udział w konferencji jest bezpłatny.


Głównym celem Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej jest upowszechnianie wiedzy na temat energooszczędnych technologii w budownictwie, a przede wszystkim zasad projektowania i realizacji budynków w standardzie budownictwa pasywnego. W standardzie tym można wybudować zarówno domy jedno- i wielorodzinne, a także hotele, budynki komunalne, biurowce, szkoły, hale sportowe i pływalnie praktycznie o dowolnej architekturze.
O najnowszych realizacjach organizatorzy opowiedzą podczas IX Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej organizowanego podczas targów BUDMA 2018 w Poznaniu.

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO) jest niezależną instytucją działającą na zasadach non-profit, która w Polsce od 2004 roku zajmuje się upowszechnianiem i transferem wiedzy o technologii  pasywnej, termomodernizacji z wykorzystaniem technologii i komponentów pasywnych i certyfikacją takich budynków oraz zastosowania energii odnawialnej, która w sposób bardzo ekonomiczny jest wykorzystywana właśnie w budynkach pasywnych. PIBPiEO jest partnerem Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) i jako jedyny w Polsce podsiada akredytację PHI do przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych w Polsce.
Celem PIBPiEO jest możliwie szeroka popularyzacja wiedzy dotyczącej budownictwa pasywnego. Instytut pragnie poszerzać krąg sympatyków idei budownictwa pasywnego, ponieważ, jego zdaniem, jest to najszybsza droga do podniesienia jakości życia oraz ochrony środowiska naturalnego, a także zapewnienia niezależności energetycznej naszego kraju. PIBPiEO chce współpracować ze wszystkimi, którzy pragną ograniczenia bezsensownej konsumpcji energetycznej oraz którym na sercu leży postęp z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Działalność PIBPiEO
Głównym celem Instytutu jest popularyzacja i transfer wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów budownictwa pasywnego oraz szerokie promowanie tego doskonałego standardu już dzisiaj. PIBPiEO organizuje konferencje, fora i spotkania dające możliwość wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz nawiązania nowych kontaktów. Ponadto przygotowuje i opracowuje materiały szkoleniowe - dydaktyczne (dla doskonalenia zawodowego) i informacyjne dla inwestorów, użytkowników i samorządów.
W celu rozpowszechniania wiedzy o budownictwie pasywnym Akademia Budownictwa Pasywnego przy PIBPiEO rozpoczęła w 2012 roku cykl 81 godzin szkoleń pt. „Certyfikowany Europejski Projektant Doradca Budownictwa Pasywnego” oraz 40 godzin szkoleń pt. „Certyfikowany Europejski Mistrz/Wykonawca Budownictwa Pasywnego”.
Instytut stawia na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą jak najszybciej osiągnąć redukcję energii pierwotnej o przeszło 30 proc. w budownictwie nowym i termomodernizacji, z czym silnie wiąże się bezpieczeństwo energetyczne dla ogrzewania i klimatyzacji oraz CWU.
PIBPiEO zajmuje się głównie transferem i upowszechnianiem  interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budownictwa pasywnego.
Jego usługi obejmują:
- certyfikację budynków pasywnych na zasadach Passivhaus Institut Darmstadt - nowych w całej Europie,
- certyfikację budynków poddawanych termomodernizacji - EnerPHit - w technologii pasywnej i z komponentami budownictwa pasywnego,
- doradztwo związane ze wszelkimi typami budynków pasywnych oraz termomodernizacją starych obiektów,
- pomiary szczelności powietrznej przegród zewnętrznych budynków metodą Blower Door,
- opiniowanie projektów w zakresie efektywności rozwiązań energetycznych w budownictwie,
- współpracę naukowo-techniczną z uczelniami wyższymi oraz producentami innowacyjnych materiałów i produktów - komponentów dla budownictwa pasywnego,
- opracowanie publikacji naukowych oraz edukacyjnych,
- sprzedaż profesjonalnego narzędzia projektowego PHPP: Pakiet do Projektowania Budynków Pasywnych (pakiet interdyscyplinarny do projektowania, optymalizacji, weryfikacji i przygotowania do certyfikacji budynków pasywnych),
- współpracę ze wszystkimi, którzy poprzez budownictwo pasywne chcą rozwiązać  problemy energetyczne i tę pozostałą resztę potrzeb energetycznych pokryć do 100 proc. z energią odnawialną.

Działalność Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego (PHI Darmstadt)
Passivhaus Institut (Instytut Budownictwa Pasywnego) założony został w 1996 roku przez dra Wolfganga Feista jako niezależny instytut badawczo-rozwojowy. Zatrudnia fizyków, matematyków oraz inżynierów budownictwa i inżynierii środowiska, jak również inżynierów mechaników prowadzących prace badawczo-rozwojowe nad najwyższym, efektywnym wykorzystaniem energii w budownictwie o niemal zerowym zapotrzebowaniu energetycznym.
Usługi Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego obejmują:
- konsultowanie prac projektowych architektów i inżynierów w zakresie budownictwa pasywnego (okna, instalacje wentylacyjne i pozostałe, ustroje i elementy budowlane itp.),
- wspieranie producentów w działaniach związanych z opracowywaniem i optymalizacją elementów nadających się do stosowania w budownictwie pasywnym,
- wykonywanie w budynkach pomiarów zużycia energii oraz parametrów związanych z komfortem, jak również naukowa ocena wyników tych pomiarów,
- organizowanie prezentacji seminariów i sympozjów związanych z tematyką budownictwa pasywnego,
- prowadzenie procedur certyfikacyjnych opartych na naukowych podstawach,
- opracowywanie koncepcji i rozwijanie symulacji wykorzystywania pasywnej energii słonecznej,
- certyfikację produktów i komponentów dla budownictwa pasywnego,
- obliczanie przepływu powietrza w pomieszczeniach przy wykorzystaniu wspomaganej komputerowo dynamiki płynów, jak również modeli wielostrefowego przepływu powietrza,
- dokonywanie pomiarów gazu wskaźnikowego w celu określenia ilościowego przepływu powietrza i zanieczyszczeń, także w budynkach zasiedlonych (np. w celu poświadczenia prawidłowości funkcjonowania instalacji wentylacyjnych),
- symulowanie zachodzących w budynkach procesów termicznych za pomocą programu DYNBIL (programu do modelowania termicznego),
- opracowanie i dalsze rozwijanie pakietu „Passivhaus Projektierungs Paket” PHPP - Pakietu do Projektowania Budynków Pasywnych, arkusza kalkulacyjnego do bilansowania zapotrzebowania na energię w budynkach pasywnych.

Fot.1. IX edycja Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej odbędzie się 1 lutego 2018 roku w pawilonie 15, w sali 1 AB. Jest to ostatni rok, w którym udział w konferencji jest bezpłatny.
Fot. Piotr Kmiecik

 

Copyright © Kurier Drzewny