Logowanie E-mail Hasło Zapamiętaj mnie Chcę się zarejestrować [ Przypomnij Hasło ]
logo

Artykuły >> Artykuły >> Technologie

Wielkie inwestycje na wielkie ulepszenia

Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach

W fabryce w Słonawach rozpoczęła się innowacyjna inwestycja w branży stolarki drewnianej. Przedsiębiorstwo POZBUD T&R S.A. uruchomi unikalną w skali Europy linię do lakierowania oraz okuwania stolarki i szklenia, na którą otrzymało dotację unijną

Opr. Alicja Bagnucka-Rief

Znaczna inwestycja

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 39.712.100,00 zł. Całkowita maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją projektu wynosi 28.457.700,00 zł. Kwota dofinansowania na część inwestycyjną projektu stanowi 45 % kwoty wydatków związanych z realizacją projektu, tj. 12.805.965,00 zł, w tym do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 10.885.070,25 zł oraz do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 1.920.894,75 zł. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 4.4: „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

 

 

 

Doskonalsze produkty

W wyniku realizacji projektu możliwa będzie produkcja i zaoferowanie na rynku znacząco ulepszonych produktów: okien drewnianych i okien drewniano-aluminiowych. Znacznie udoskonalone zostaną: okna o profilach 68 i 88 mm, okna o profilu 92 mm (okno pasywne) i okna wielkogabarytowe.

 

Zasadniczym elementem decydującym o innowacyjności okien na rynku światowym, zaoferowanych w wyniku wdrożenia planowanych technologii, są cechy jakościowe tych produktów w zakresie wytrzymałości mechanicznej, odporności na promieniowanie UV, wiatroszczelności i wodoszczelności. Celem spółki w wyniku realizacji projektu jest zaoferowanie na rynku europejskim, w tym polskim oraz amerykańskim, okien o parametrach przekraczających minimalne wymagania stawiane producentom okien na tych rynkach i odczuwalnych bezpośrednio dla ich użytkowników. Obok powyższych cech zaoferowany w wyniku realizacji inwestycji produkt posiadać będzie również znacząco polepszone cechy w innych obszarach jego funkcjonalności jak m.in.: wyższy poziom energooszczędności, większą odporność na włamania (zastosowanie rozwiązań antywłamaniowych będących efektem  przeprowadzonych przez spółkę badań), większą odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie, większą odporność na ścieranie, lepszą dźwiękochronność.

 

 

 

Ulepszenie technologiczne

Celem projektu jest zaoferowanie przez spółkę znacząco ulepszonych produktów wytwarzanych w wyniku wdrożenia własnych innowacyjnych technologii: lakierowania profili zespolonych w ramę lub skrzydło i technologii zautomatyzowanego procesu okuwania, szklenia, magazynowania i pakowania. Inwestycja zlokalizowana zostanie w zakładzie w Słonawach (gmina Oborniki).

Technologie wdrażane w projekcie zawierają rozwiązania innowacyjne stosowane w skali świata krócej niż 3 lata. Źródłem potwierdzającym zastosowanie innowacyjnych rozwiązań są m.in.: „Opinia dotycząca oceny innowacyjności technologii lakierowania profili zespolonych w ramę lub skrzydło” i „Opinia o innowacyjności linii technologicznej przeznaczonej do zautomatyzowanego procesu okuwania, szklenia, magazynowania i pakowania” opracowane przez Katedrę Klejenia i Uszlachetniania Drewna Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Malowanie okien i drzwi z patentem

- Przed dotacją został zgłoszony przeze mnie patent do Urzędu Patentowego na sposób malowania/lakierowania okien i drzwi. Jest to nasz i tylko nasz, „pozbudowski” patent. Sami to wymyśliliśmy i opracowaliśmy. W związku z tą inwestycją będziemy budować nową halę o wielkości 5000m2 na działce na terenie obecnej fabryki. W tej chwili prowadzimy rozmowy dotyczące uzgodnień natury formalnej, jak i rozmowy handlowe dotyczące wyboru maszyn i urządzeń pod tę inwestycję. Innowacyjne malowanie ma głównie na względzie walory estetyczne, ale także efekt wytrzymałości i trwałości powłoki –mówi Tadeusz Andrzejak, Prezes firmy POZBUD T&R S.A.

 

 

Trzykrotnie większa produkcja

Czas realizacji projektu to marzec 2015 rok. Firma POZBUD T&R S.A. zostawia sobie trzymiesięczną furtkę, gdyż chciałaby zakończyć tę inwestycję do końca 2014 roku. Obecnie firma zatrudnia ogółem 110 osób. Realizując nową inwestycję zatrudni ok. 25 osób – ze względu na wzrost produkcji. Spółka przymierza się nawet do trzykrotnego zwiększenia zdolności produkcyjnej, która obecnie wynosi 3000 m² na miesiąc.

 

 

Działają od 1975 r.

Spółka Pozbud T&R S.A. notowana od 2008 r. na Warszawskiej Giełdzie wywodzi się bezpośrednio z firmy rodzinnej założonej przez Ryszarda Andrzejaka. W 1975 r. powstał warsztat stolarski produkujący stolarkę budowlaną – zatrudniający dwie osoby. W 1983 r. założyciel firmy przekazał ją synowi, Tadeuszowi Andrzejakowi, który zwiększył zatrudnienie do 4-5 osób, a w roku 1995 przekształcił warsztat stolarski w firmę POZ-OKNA z siedzibą w Złotnikach k. Poznania.

Spółka jest producentem i dostawcą drewnianej stolarki o wysokiej jakości, uzyskiwanej dzięki zastosowaniu do produkcji nowoczesnych maszyn, selekcjonowanych surowców oraz współpracy z najlepszymi producentami okuć, lakierów i szyb.

Od ponad 9 lat firma Pozbud T&R S.A. jest również obecna w segmencie rewitalizacji budynków oraz usług ogólnobudowlanych, w tym również w dziedzinie budownictwa infrastrukturalnego. Portfel zrealizowanych zamówień rewitalizacyjnych do grudnia 2013 r. przekroczył 300,0 mln zł. Od 2013 roku Pozbud T&R poszerzył działalność o produkcję litych podłóg drewnianych, tj. działalność komplementarną do produkcji stolarki otworowej (przejęcie EVER HOME S.A.). Spółka od II kwartału 2013 roku wspólnie z EVER HOME S.A. tworzy Grupę Kapitałową. Wartość segmentu litych podłóg drewnianych (objętego konsolidacją) w roku 2013 wyniesie około 11 mln zł. Grupa Kapitałowa na przełomie lat 2014/2015 ma zamiar przeprowadzić znaczące inwestycje zwiększające moce produkcyjne.

W 2008 roku Spółka zakupiła Wielkopolską Fabrykę Mebli w Słonawach koło Poznania, teren o pow. 6 ha wraz z halami produkcyjnymi o pow. 15 tys. m. kw., który stanowi obecnie główny zakład Spółki. Od 2009 roku Spółka posiada jedyną w Polsce i jedną z dziesięciu w Europie linii produkcyjnych, która powstała na zamówienie w firmie WEINIG, umożliwiającej równoczesną produkcję sześciu różnych profili okiennych przy niemal całkowitej automatyzacji.

Firma inwestuje w wiodące rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji i logistyki. Planuje uzupełnienie portfolio o stolarkę PCV i stolarkę aluminiową oraz rozwój działalności w zakresie domów energooszczędnych i domów inteligentnych, a także rozwój segmentu budownictwa infrastrukturalnego, jako uzupełnienie portfolio (m.in. rewitalizacje dworców kolejowych, obiekty kubaturowe).

 

Fot. POZBUD T&R S.A.

Copyright © Kurier Drzewny