Logowanie E-mail Hasło Zapamiętaj mnie Chcę się zarejestrować [ Przypomnij Hasło ]
logo

Artykuły >> Artykuły >> Technologie

Oxytree - drzewo przyszłości ?

W Instytucie Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu pod powyższym tytułem odbyły się warsztaty naukowe poświęcone roślinie powstałej na Uniwersytecie Castilla La Mancha w Hiszpanii. Drzewo Oxytree jest mieszańcem międzygatunkowym i nosi nazwę Paulownia Clon in Vitro 112.

 

Rafał Brudnicki

Organizatorami konferencji byli: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, wrocławski oddział Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu oraz SITR we Wrocławiu. Konferencja została pomyślana jako dwie serie następujących po sobie wykładów. Po  prelekcjach wzbogacanych multimedialnie przybyła licznie ponad stuosobowa publiczność, która miała okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych prowadzonych do wyczerpania pytań. Zainteresowani mogli kontynuować rozmowy podczas przerwy kawowej połączonej z poczęstunkiem.

 

W pierwszej części spotkania, prowadzonej przez dra inż. Tomasz R. Sekutowskiego, głos zabrali: prezes Oxytree Solutions Poland Łukasz Wilczewski, który przedstawił firmę i jej działania zarówno w Polsce, jak i na świecie. Po nim w swoim wystąpieniu mgr inż. Kamil Jakubowski dokonał prezentacji istniejących od 2015 roku wybranych plantacji drzew Oxytree, zlokalizowanych na terenie Polski. Kolejny z prelegentów - dr hab. inż. Marek Liszewski, prof. nadzw. UP we Wrocławiu - przedstawił ocenę rozwoju i plonu biomasy drzew Oxytree w pierwszym roku prowadzenia i obserwowania plantacji w warunkach Niżu Śląskiego. Ze względu na dużą zbieżność wyników badań wykład połączył z wystąpieniem dra hab. inż. Przemysława Bąbelewskiego z UP we Wrocławiu, który swoje spostrzeżenia oparł na obserwacji drugiej plantacji Oxytree, prowadzonej przez UP. Zadaniem pierwszego z naukowców było przedstawienie doświadczeń związanych z uprawą Oxytree, zlokalizowaną na glebie kompleksu żytniego dobrego, a drugiego z profesorów - z uprawą drzewa zlokalizowaną na glebie kompleksu pszennego dobrego.

 

Podsumowując, naukowcy potwierdzili prawidłowe przezimowanie Oxytree, odporność rośliny na porywisty wiatr i mróz oraz dużą dynamikę wzrostu niezależnie od typu gleby. Oczywiście w dalszym ciągu będą prowadzone i kontynuowane badania na tych poletkach doświadczalnych. Po wspólnie poprowadzonym wykładzie miała miejsce dyskusja, w której czynny udział wzięli pozostali naukowcy z innych wydziałów, plantatorzy drzew, rolnicy i osoby zainteresowane tematyką. Pytania dotyczyły m.in. obaw pojawiających się w prasie i na forach internetowych. Niektóre  z nich na obecnym etapie badań organizatorom udało się rozwiać, część z nich pozostała kwestią otwartą.

Po przerwie kawowej drugą sesję poprowadziła dr inż. Olga Kalitowska. Jako pierwsza swoje wyniki, określone jako wstępne, na temat rolniczego wykorzystania ścieków na plantacjach drzew hybrydowych Oxytree przedstawiła dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska z ITP, Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego we Wrocławiu. Pani doktor przekonywała m.in. do tego, że odpowiednio rozcieńczone ścieki znakomicie nadają się do nawożenia plantacji drzew Oxytree. Kolejna prelekcja, która była poświęcona opanowywaniu przez obce rośliny nowego dla nich terytorium, miała charakter nieco historyczny, gdyż poprzez odwołania m.in. do czasów Kolumba starała się ukazać powolność takiej ekspansji. Konkluzją prelegenta  prof. dra hab. Krzysztofa Domaradzkiego z wrocławskiego IUNG-PIB było m.in. twierdzenie, że nawet gdyby Oxytree miało zagrozić roślinności europejskiej, to jest to perspektywa bardzo odległa, przewidywana na kilka pokoleń i wynosi mniej niż 1 proc. Następny, składający się z dwóch etapów wykład poświęcony został wstępnym wynikom badań nad wpływem Oxytree na akceptory roślinne. Część poświęconą wpływowi rośliny na glebę wygłosił mgr inż. Marcin Bortniak z wrocławskiego IUNG-PIB. Natomiast wstępne wyniki badań dotyczące wpływu Oxytree na akceptory roślinne przedstawił dr inż. Tomasz R. Sekutowski, reprezentujący ten sam instytut. Obaj naukowcy większego niepokojącego wpływu nie zaobserwowali. Całość warsztatów zamknęły: ponowna dyskusja, podsumowanie, sesja zdjęciowa i oficjalne zakończenie.

 

1. Otwarcie warsztatów naukowych pt. „Oxytree - drzewo przyszłości?” we Wrocławiu. Fot. Rafał Brudnicki

2. Licznie zgromadzona publiczność chętnie zabierała głos w dyskusjach podczas konferencji. Fot. Rafał Brudnicki

3. Prelegenci wrocławskich warsztatów podczas rozdania nagród. Fot. Rafał Brudnicki

4. Wspólna fotografia wykładowców i przedstawicieli Oxytree. Na pierwszym planie dyrektor Oxytree Polska Łukasz Wilczewski. Fot. Rafał Brudnicki

5. Jeden z organizatorów warsztatów Jacek Linder. Fot. Rafał Brudnicki

6. Przekrój poprzeczny niezwykle lekkiego drewna Oxytree.

Copyright © Kurier Drzewny